Običan čvor
Dupli čvor
Vindzor čvor
Polu-Vindzor
Mali čvor
Leptir mašna